Podłogi drewniane – instalacja na ogrzewaniu podłogowym

05 grudnia 2018

Na ogrzewaniu podłogowym można układać podłogę drewnianą, ale zanim podejmie się taką decyzję należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach.

Na podłodze z systemem grzewczym możemy stosować wyłącznie gatunki charakteryzujące się małym skurczem takie jak: merbau, iroko, doussie, teak, dąb, jesion, brzoza, dąb czerwony, orzech europejski, wiśnia amerykańska, wenge, sapelle. Niedopuszczalna jest jatoba, badi,tali, buk, buk parzony, klon europejski i kanadyski.

Na podłodze z ogrzewaniem nie powinno się kłaść parkietu (desek) o grubości powyżej 15mm. Należy pamiętać, że drewno jest dobrym izolatorem termicznym i stosowanie podłogi o dużej grubości obniża sprawność ogrzewania. Przykład – strata ciepła na dębowej klepce parkietowej wynosi prawie 7 stopni Celsjusza.

Nie należy instalować podłogi drewnianej na podłodze z elektrycznym systemem ogrzewania. System taki może wymuszać gwałtowne zmiany temperatury, co w konsekwencji może spowodować nagłe wystąpienie dużych naprężeń w podłodze i jej odkształcenie.

Bardzo dobrym rozwiązaniem na podłoże z systemem grzewczym jest podłoga trójwarstwowa, która dzięki swojej budowie jest bardziej odporna (przez co jest stabilniejsza) na działanie zmiennej temperatury i wilgotności powietrza wymuszonego przez ogrzewanie podłogowe.

Temperatura na powierzchni podłogi drewnianej wymuszona przez podłogowy system grzewczy nie powinna przekroczyć 27stopni Celsjusza.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przyklejenie podłogi (trójwarstwowej, warstwowej) do podłoża (klejem o właściwościach elastycznych). Takie rozwiązanie zwiększa wydajność systemu grzewczego przez wyeliminowanie podkładu, który jest dodatkowym izolatorem (plus pęcherzyki powietrza).

Cała powierzchnia podłogi musi być równomiernie ogrzewana. W przypadku podłogi, pod którą tylko częściowo jest zainstalowany system grzewczy, należy tą powierzchnię oddzielić szczeliną dylatacyjną od pozostałej powierzchni.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy podłogach instalowanych w sposób „pływający” na paraizolację, którą należy zastosować pod podkładem.

Podłoże po dokonanej instalacji systemu grzewczego, a przed montażem podłogi, powinno przejść proces wygrzewania udokumentowany stosownym protokołem sporządzonym przez wykonawcę systemu.

W pomieszczeniach z podłogowym systemem grzewczym, na którym jest zainstalowana podłoga drewniana, zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza celem stabilizacji wilgotności powietrza podczas okresu grzewczego, co w konsekwencji zmniejsza skurcz podłogi i ryzyko jej odkształcenia.