Podłogi drewniane – instalacja na ogrzewaniu podłogowym

Na ogrzewaniu podłogowym można układać podłogę drewnianą, ale zanim podejmie się taką decyzję należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach.

Na podłodze z systemem grzewczym możemy stosować wyłącznie gatunki charakteryzujące się małym skurczem takie jak: merbau, iroko, doussie, teak, dąb, jesion, brzoza, dąb czerwony, orzech europejski, wiśnia amerykańska, wenge, sapelle. Niedopuszczalna jest jatoba, badi,tali, buk, buk parzony, klon europejski i kanadyski.

Na podłodze z ogrzewaniem nie powinno się kłaść parkietu (desek) o grubości powyżej 15mm. Należy pamiętać, że drewno jest dobrym izolatorem termicznym i stosowanie podłogi o dużej grubości obniża sprawność ogrzewania. Przykład – strata ciepła na dębowej klepce parkietowej wynosi prawie 7 stopni Celsjusza.

Nie należy instalować podłogi drewnianej na podłodze z elektrycznym systemem ogrzewania. System taki może wymuszać gwałtowne zmiany temperatury, co w konsekwencji może spowodować nagłe wystąpienie dużych naprężeń w podłodze i jej odkształcenie.

Bardzo dobrym rozwiązaniem na podłoże z systemem grzewczym jest podłoga trójwarstwowa, która dzięki swojej budowie jest bardziej odporna (przez co jest stabilniejsza) na działanie zmiennej temperatury i wilgotności powietrza wymuszonego przez ogrzewanie podłogowe.

Temperatura na powierzchni podłogi drewnianej wymuszona przez podłogowy system grzewczy nie powinna przekroczyć 27stopni Celsjusza.

Podłogi drewniane - instalacja na ogrzewaniu podłogowym

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przyklejenie podłogi (trójwarstwowej, warstwowej) do podłoża (klejem o właściwościach elastycznych). Takie rozwiązanie zwiększa wydajność systemu grzewczego przez wyeliminowanie podkładu, który jest dodatkowym izolatorem (plus pęcherzyki powietrza).

Cała powierzchnia podłogi musi być równomiernie ogrzewana. W przypadku podłogi, pod którą tylko częściowo jest zainstalowany system grzewczy, należy tą powierzchnię oddzielić szczeliną dylatacyjną od pozostałej powierzchni.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy podłogach instalowanych w sposób „pływający” na paraizolację, którą należy zastosować pod podkładem.

Podłoże po dokonanej instalacji systemu grzewczego, a przed montażem podłogi, powinno przejść proces wygrzewania udokumentowany stosownym protokołem sporządzonym przez wykonawcę systemu.

W pomieszczeniach z podłogowym systemem grzewczym, na którym jest zainstalowana podłoga drewniana, zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza celem stabilizacji wilgotności powietrza podczas okresu grzewczego, co w konsekwencji zmniejsza skurcz podłogi i ryzyko jej odkształcenia.