Strona główna >> Reklamacje

Reklamacje

1. Sprzedający ponosi względem Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa o sprzedaży konsumenckiej”). Konsument traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. 

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta inny sposób zadośćuczynienia. W przypadku, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający zobowiązany jest do rozliczenia z Konsumentem (w takiej formie, w jakiej była dokonana płatność) w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu produktu wraz z dokumentem sprzedaży i Sprzedawca odbierze od Konsumenta wadliwy towar w ustalonym z Konsumentem terminie.

3. W sytuacji gdy, przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, zaleca się aby Klient sporządził z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki zawierający co najmniej datę odbioru przesyłki oraz opis szkody. W przypadku odbioru towarów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, zaleca się aby Klient zgłosił uszkodzenie przewoźnikowi w opisany wcześniej sposób i jednocześnie zwrócił się bezpośrednio do Sprzedającego na adres mailowy: serwis@ddd.com.pl .   

4. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym punkcie, Sprzedający może udzielić Klientom  gwarancji zakupiony towar na warunkach w niej określonej.   

Bądź na bieżąco

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą

Imię, Nazwisko

?

?

Adres zamieszkania

?

?

Numer telefonu

?

E-mail

?

Miasto, w którym ma zostać otwarty sklep

?

Skąd Pan/Pani dowiedział się o systemie DDD?

Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych zawartych w formularzu w bazie firmy DDD Dobre Dla Domu Sp. z o.o. i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883. Dane będą wykorzystywane w celu kontaktu z Klientem wyłącznie przez firmę DDD Dobre Dla Domu Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę DDD Dobre Dla Domu Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Dziękujemy za wysłanie formularza!

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.

Dziękuję

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat cookie znajdziesz w polityce prywatności.